ліс 1 психологія 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр) 

 • Геодезія
 • Дендрологія
 • Лісова зоологія
 • Фізіологія рослин
 • Лісове ґрунтознавство
 • Лісова селекція
 • Лісова фітопатологія
 • Лісознавство
 • Лісова ентомологія
 • Озеленення населених місць
 • Лісівництво
 • Лісовпорядкування
 • Лісові культури
 • Охорона праці в галузі
 • Мікробіологія
 • Радіобіологія
 • Генетика
 • Механізація лісогосподарських робіт
 • Природозаповідна справа
 • Лісове товарознавство
 • Лісова меліорація

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання) 

 • Геодезія
 • Біометрія
 • Дендрологія
 • Лісова фітопатологія
 • Лісова ентомологія
 • Лісове ґрунтознавство
 • Фізіологія рослин
 • Лісова зоологія та мисливське господарство
 • Лісознавство
 • Лісова таксація
 • Лісівництво
 • Лісові культури
 • Економіка лісового і садово-паркового господарства
 • Лісовпорядкування

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр) 

 • Регулювання продуктивності лісів
 • Лісова політика
 • Лісозаготівлі
 • Спеціальні види лісовпорядкування
 • Методологія наукових досліджень
 • Організація та управління лісогосподарським виробництвом
 • Світове лісове господарство
 • Теорія і практика лісопиляння
 • Переробка деревини
 • Лісопатологічна експертиза та захист лісу
 • Біологічні основи рубок догляду
 • Лісова екологія та типологія
 • Технологія сушіння і захист деревини
 • Моделювання та оптимізація технологічних процесів