агрономія 1 агрономія 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр)

 • Агрометеорологія
 • Ґрунтознавство з основами геології
 • Ентомологія
 • Фітопатологія
 • Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва
 • Основи наукових досліджень в агрономії
 • Загальне і меліоративне землеробство
 • Агрофармакологія
 • Рослинництво
 • Кормовиробництво та луківництво
 • Агрохімія
 • Плодівництво
 • Овочівництво
 • Селекція і насінництво польових культур
 • Технологія зберігання та переробки продукц. рослинн.
 • Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 • Тваринництво
 • Економіка і підприємництво, менеджмент
 • Еколого-біологічне рослинництво

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 • Світові агротехнології
 • Польове кормовиробництво
 • Системи сучасних інтенсивних технологій
 • Органічне землеробство та сертифікація продукції
 • Органічне виробництво
 • Біотехнологія в рослинництві
 • Енергоощадні технології виробництва кормів
 • Біологічні основи рослинництва
 • Фітосанітарний моніторинг
 • Інноваційні технології в рослинництві
 • Технологія вирощування лікарських рослин
 • Методи і організація досліджень в рослинництві
 • Інтегрований захист рослин