Технологіі захисту навколишнього серед 1 Технологіі захисту навколишнього серед 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Баклавр)  

 • Загальна екологія
 • Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • Технології захисту водного середовища
 • Національна екологічна політика
 • Техноекологія
 • Екологічний менеджмент
 • Моніторинг навколишнього середовища
 • Основи ГІС-технологій
 • Водопідготовка, водопостачання та водовідведення
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Технології захисту атмосферного повітря
 • Забезпечення екологічної безпеки
 • Інженерна екологія
 • Оцінка впливу на навколишнє середовища
 • Урбоекологія
 • Технології захисту геологічного середовища
 • Радіаційна безпека навколишнього середовища
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Соціальний аналіз екологічних проблем
 • Технології утилізації відходів
 • Техногенно-антропогенні ризики
 • Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища
 • Економіка природокористування
 • Розрахунок та проектування санітарно-захисних зон
 • Екологічне інспектування та техногенний контроль виробничої діяльності
 • Гідрологія
 • Екологічна паспортизація територій, об’єктів та явищ

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр) 

 • Радіоекологія критичних ландшафтів
 • Біоіндикація та біотестування навколишнього середовища
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічна безпека технологічних процесів
 • Технології захисту довкілля
 • Екологічна безпека управління відходами
 • Екологічні аспекти с/г виробництва
 • Хімічні технології
 • Рекультивація земель (біоенергетика та біоконверсія)
 • Економічне обґрунтування технологій захисту навколишнього середовища
 • Мінімізація антропогенного впливу на навколишнє середовище
 • Технології переробки та використання с/г відходів
 • Екологічна статистика
 • Менеджмент зелених та блакитних зон