енергетика 1 енергетика 2

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр)

 • Технології, машини та обладнання АПВ
 • Гідравліка
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Інженерна механіка
 • Машини та обладнання АПВ
 • Монтаж енергообладнання і систем керування
 • Основи САПР
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Альтернативні джерела енергії
 • Діагностування та технічний сервіс енергообладнання
 • Електричні мережі
 • Інженерна екологія
 • Основи електроприводу
 • Автоматизація технологічних процесів
 • Апарати керування і захисту
 • Електричні апарати станцій і підстанцій
 • Електричні машини
 • Енергозбереження та раціональне використання електроенергії
 • Основи електропостачання
 • Основи САПР
 • Теоретичні основи автоматики
 • Теплоенергетичні установки і системи

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Методи аналізу енергетичних систем
 • Проектування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання
 • Системи відновлюваної енергетики
 • Якість енергоресурсів і енергоносіїв
 • Електричні мережі і системи
 • Системи електропостачання та енергозбереження
 • Регульований електропривод
 • Системи автоматизованого управління в галузі
 • Енергетичний менеджмент і аудит
 • Моделювання електротехнічних пристроїв та процесів в них
 • Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
 • Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації
 • Технології енергоінжинірингу
 • Системи обліку та регулювання споживанням енергоресурсів і енергоносіїв
 • Проектування систем відновлюваної енергетики