ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Баклавр) 

 • Хімія
 • Фізична географія
 • Ґрунтознавство з основами геології та геоморфології
 • Геофізика
 • Загальне землезнавство
 • Геодезія, топографія з основами картографії
 • Гідрологія та океанологія
 • Меліоративне ґрунтознавство
 • Метеорологія та кліматологія
 • Біогеохімічні процеси у системі грунт-рослина
 • Ґрунтовий покрив і земельні ресурси України та світу
 • Бонітування та охорона ґрунтів
 • Поверхневі води України
 • Рельєф і геологічна будова України
 • Екологічна експертиза та аудит
 • Економіка природокористування