екологія 1 екологія 2

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр)

 • Біологія
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Фізика з основами біофізики
 • Гідрологія
 • Метеорологія та кліматологія
 • Загальна екологія
 • Топографія з основами картографії
 • Ландшафтна екологія
 • Екологія людини з основами соціальної екології
 • Агроекологія
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Техноекологія
 • Моніторинг довкілля
 • Урбоекологія
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Екологічна експертиза
 • Економіка природокористування

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання)

 • Екологія людини
 • Моніторинг довкілля
 • Техноекологія
 • Екологічна безпека
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Радіобіологія та радіоекологія
 • Екобіотехнології
 • Агроекологія
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Урбоекологія
 • Екологічна експертиза
 • Збалансоване природокористування
 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Управління екологічною безпекою
 • Природоохоронний контроль та інспектування
 • Економіка природокористування4

 

Фахові дисципліни 

 • Методологія та організація наукових досліджень 
 • Оцінка впливу сільськогосподарського виробництва на довкілля
 • Екологічні аспекти аграрного виробництва
 • Радіоекологічний моніторинг
 • Інтродукція рослин
 • Екологія ґрунту та охорона земель
 • Методика оцінки якості довкілля
 • Екологічна раціоналізація сучасних технологій
 • Стратегія сталого розвитку
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Аграрна та екологічна політика
 • Екологічний аудит та інспектування
 • Управління екологічною та техногенною безпекою  Екологічний контроль земельних ресурсів
 • Геоінформаційна система і якісна оцінка ґрунтів
 • Біоконверсія та біодиверсифікація
 • Екологічне законодавства ЄС

 ОНП Екологія (*pdf)