ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Баклавр) 

 • Економічна теорія
 • Макроекономіка та мікроекономіка
 • Електронна комерція
 • Бізнес-моделювання
 • Аналіз господарської діяльності
 • Економіка підприємства
 • Підприємницька діяльність
 • Організація та проектування фірми
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Стратегія і розвиток бізнесу
 • Організація виробництва
 • Інноваційний розвиток
 • Фінансова звітність та оподаткування
 • Планування діяльності підприємств
 • Бізнес-комунікації
 • Управління проектами
 • Економічна безпека підприємницької діяльності
 • Основи біржової діяльності
 • Ризики в підприємницькій діяльності
 • Ціни та ціноутворення