ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Баклавр) 

 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Фінанси і кредит
 • Податкова система
 • Фінансова звітність підприємства
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік на підприємствах зарубіжних країн
 • Облік і звітність у фінансово-кредитних установах
 • Професійна етика бухгалтера, аудитора і податківця
 • Діловодство та документація
 • Логіка і психологія управління
 • Планування господарської діяльності підприємства
 • Міжнародна інтеграція підприємства
 • Адміністрування податків
 • Професіограма фахівця з обліку, аудиту та оподаткування
 • Облік на підприємствах за видами економічної діяльності
 • Економічний аналіз підприємства за видами економічної діяльності
 • Організація і методика аудиту
 • Контроль і ревізія

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання) 

 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Фінанси, кредит та податкова система
 • Фінансова звітність підприємства
 • Облік на підприємствах зарубіжних країн
 • Облік і звітність у фінансово-кредитних установах
 • Діловодство та документація
 • Логіка і психологія управління
 • Міжнародна інтеграція підприємств
 • Облік на підприємствах за видами економічної діяльності
 • Економічний аналіз підприємства за видами економічної діяльності
 • Організація і методика контролю, аудиту та ревізії
 • Облік і звітність в оподаткуванні