економіка 1 психологія 2

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Економічна діагностика
 2. Стратегічне управління персоналом підприємства
 3. Глобальна економіка
 4. Ділові комунікації 
 5. Економічне обгрунтування та управління проєктами
 6. Методологія наукових досліджень
 7. Креативний менеджмент 
 8. Стратегічний розвиток підприємства
 9. Фахова іноземна мова (рівень В2)
 10. Інформаційні технології в управлінні підприємством
 11. Соціально-економічний розвиток територіальних громад
 12. Економічні ризики та безпека бізнесу

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Економіка» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 • Ділова українська мова
 • Історія та культура України
 • Фізичне виховання
 • Ділова іноземна мова 
 • Економічна теорія, мікро-макроекономіка
 • Інформатика та основи ГІС-технологій
 • Математика для економістів 
 • Соціологія та психологія
 • Підприємництво та бізнес-культура
 • Філософія 
 • Економіко-математичні методи і моделі в економіці
 • Основи охорони праці та БЖД
 • Теорія ймовірностей 
 • Статистика
 • Соціальна економіка
 • Господарське законодавство
 • Національна економіка
 • Економіка підприємства
 • Аналіз господарської діяльності
 • Регіональна економіка
 • Економічні процеси на підприємстві
 • Іноземна мова за професійним спрямування
 • Міжнародна економіка
 • Фінанси та кредит
 • Технології і організація виробництва
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент
 • Стратегія підприємства
 • Ризикологія
 • Маркетинг
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Планування і контроль на підприємстві

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Стратегічний розвиток підприємства
 • Економіко-математичне обґрунтування проектів
 • Управління потенціалом підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Економічна діагностика
 • Глобальна економіка
 • Державне регулювання економіки
 • Економіка органічного виробництва
 • Економіка та управління персоналом підприємства
 • Галузеві ринки
 • Економічна політика
 • Стратегічний маркетинг
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Моделювання економічної динаміки
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Інформаційні системи управління підприємством (1С : ERP)

Опис ОПП Економіка.pdf