ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр)

 • Економічна теорія макро- мікроекономіка
 • Статистика
 • Електронна комерція, загальні основи 1С "Підприємство"
 • Економетрика, 1С "Підприємство"
 • Економіка підприємства
 • Економічні процеси у підприємстві
 • Регіональна економіка
 • Оптимізаційні методи та моделі, 1С "Підприємство"
 • Ціна та ціноутворення
 • Фінанси та кредит
 • Бухгалтерський облік в галузях
 • Менеджмент
 • Організація виробництва
 • Економічна безпека
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Маркетинг
 • Стратегія підприємства
 • Економіка логістичних систем
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Управління витратами
 • Системний аналіз в економіці, 1С "Підприємство"
 • Планування бізнесу

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання) 

 • Електронна комерція; 1 С "Підприємство"
 • Економетрика 1С "Підприємство".
 • Економіко математичні методи та моделі (економетрика, 1 С; оптимізаційні методи та моделі, 1 С; системний аналіз в економіці, 1 С) (загальні основи, 1 С)
 • Економіка підприємства
 • Ціна та ціноутворення
 • Фінанси та аудит
 • Бухгалтерський облік в галузях
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Стратегія підприємства
 • Організація виробництва
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Планування бізнесу
 • Економіка логістичних систем
 • Управління витратами

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Стратегічний розвиток підприємства
 • Економіко-математичне обґрунтування проектів
 • Управління потенціалом підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Економічна діагностика
 • Глобальна економіка
 • Державне регулювання економіки
 • Економіка органічного виробництва
 • Економіка та управління персоналом підприємства
 • Галузеві ринки
 • Економічна політика
 • Стратегічний маркетинг
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Моделювання економічної динаміки
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Інформаційні системи управління підприємством (1С : ERP)