Послуги сертифікованої вимірювальної лабораторії

навчально-наукового центру екології

та охорони навколишнього середовища

Поліського національного університету

  

10008, м. Житомир, 
Старий бульвар, 7

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Завідувач вимірювальної лабораторії

кандидат сільськогосподарських наук

Матвійчук Наталія Григорівна

Тел: ( 096) 373-96-48 

свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вимірювальна лабораторія Поліського національного університету  створена в 2019 році і атестована на право проведення вимірювань за такими показниками:

- агрохімічні та фізико-хімічні показники ґрунту;

 - якісні показники органічних, мінеральних добрив та хімічних меліорантів;

 - хімічні та фізико-хімічні дослідження якості сировини рослинного походження (кормів, біомаси та ін.) 

- гідрохімічний та мікробіологічний аналіз води;

 - вміст важких металів в об’єктах навколишнього середовища.

  • вміст радіонуклідів у воді, продуктах харчування, сільськогосподарській сировині, промислових, будівельних і лісоматеріалах, об'єктах довкілля (ґрунт, рослинність) та інших сферах.

 

Спеціалістами вимірювальної лабораторії навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища проводяться визначення показників, що характеризують стан ґрунтового поглинаючого комплексу: форми кислотності, сума ввібраних основ, вміст гумусу, форми лужногідролізованого азоту, фосфору, калію, вміст сірки, кальцію, магнію , важких металів та радіонуклідів.

Під час роботи лабораторія використовує спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменеву спектрофотометрію, атомно-абсорбційний та радіометричний методи, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують родючість ґрунту.  

  Послідовна схема відбору проб ґрунту здійснюється згідно ДСТУ ISO 10381-2:20004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб.

Вимірювальною лабораторією проводиться контроль якості мінеральних добрив за основними показниками та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах на продукцію та сертифікатах якості. 

Органічні добрива, що вносяться на полях господарства, поживні рештки та солома, які залишаються на полі після збору культури є джерелом органічної речовини та великої кількості макро- та мікроелементів. 

Визначення вмісту в органічних добривах та соломі азоту, фосфору, калію, кальцію, зольності, кислотності, вологості дозволяє раціоналізувати систему удобрення сільськогосподарських культур.

Важливим аспектом аналітичного супроводу сільськогосподарського виробництва в господарстві є вхідний та вихідний контроль якості рослинницької продукції.

Лабораторія проводить хімічні та фізико-хімічні дослідження якості сировини рослинного походження (кормів, біомаси та ін.). Фізико-хімічні вимірювання якості рослинницької продукції на проміжних етапах технологій вирощування використовуються для оцінки ефективності агротехнічних операцій. 

Також лабораторія оснащена мобільною лабораторіє для листкової діагностики рослин, яка являє собою хімічний аналіз рослинної тканини для визначення поточного вмісту (концентрації) поживних речовин у рослині.

 Якість води – поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей, які зумовлюють її придатність для певних видів використання. Вимірювальна лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження якісних показників води різними аналітичними, хімічними та бактеріологічними методами.

За результатами вимірювань оформляється протокол вимірювань, що підписується виконавцем і засвідчується печаткою університету. Також, за бажанням замовника, надаються рекомендації з розрахунком кількості мінеральних та органічних добрив для запланованого урожаю.

Розцінки на платні послуги, що надаються вимірювальною

лабораторією  навчально-наукового центру екології та

охорони навколишнього середовища

№ з/п

Види робіт

Вартість одиниці без ПДВ, грн.

Податок на додану вартість, грн.

Вартість одиниці з ПДВ, грн.

1.1. Агрохімічні та агрофізичні показники ґрунту

1.

Визначення вологості ґрунту

42,74

8,55

51,29

2.

Визначення вмісту рН в ґрунті

48,84

9,77

58,61

3.

Визначення вмісту гідролітичної кислотності в ґрунті

52,92

10,58

63,51

4.

Визначення суми ввібраних основ у ґрунті

50,33

10,07

60,39

5.

Визначення вмісту гумусу в ґрунті

55,04

11,01

66,05

6.

Визначення вмісту лужногідролізованого азоту в ґрунті

63,07

12,61

75,68

7.

Визначення вмісту рухомого фосфору в ґрунті

48,57

9,71

58,28

8.

Визначення вмісту калію в ґрунті

47,36

9,47

56,83

9.

Визначення вмісту кальцію в ґрунті

53,38

10,68

64,05

10

Визначення вмісту магнію в ґрунті

59,17

11,83

71,01

11.

Визначення вмісту сірки в ґрунті

58,88

11,78

70,65

12.

Визначення вмісту кадмію в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

13.

Визначення вмісту свинцю в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

14.

Визначення вмісту хрому в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

15.

Визначення вмісту марганцю в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

16.

Визначення вмісту цинку в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

17.

Визначення вмісту міді в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

18.

Визначення вмісту кобальту в ґрунті 

78,70

15,74

94,44

19.

Визначення вмісту ртуті в ґрунті 

117,36

23,47

140,83

1.2. Дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та кормів

20.

Визначення   вологи в рослинній продукції

52,48

10,50

62,98

21.

Визначення сирої золи в рослинних зразках

69,92

13,98

83,90

22.

Визначення золи та кальцію в рослинних зразках

120,04

24,01

144,05

23.

Визначення загального азоту, протеїну (білку) в рослинних зразках

48,61

9,72

58,33

24.

Визначення нітратів у рослинницькій продукції

48,61

9,72

58,33

25.

Визначення фосфору в рослинних зразках

69,80

13,96

83,76

26.

Визначення калію в рослинних зразках

71,56

14,31

85,87

27.

Визначення кальцію в рослинних зразках 

73,19

14,64

87,83

28.

Визначення вмісту жиру в рослинних зразках

123,79

24,76

148,55

29.

Визначення кислотного числа в олійних культурах 

92,18

18,44

110,61

30.

Визначення клітковини в рослинних зразках 

81,92

16,38

98,31

31.

Визначення клейковини в рослинній продукції

87,97

17,59

105,57

32.

Визначення натури зерна

34,08

6,82

40,89

33.

Визначення засміченості 

42,33

8,47

50,79

34.

Визначення маси 1000 зерен

32,44

6,49

38,93

35.

Визначення кадмія в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

36.

Визначення свинцю в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

37.

Визначення хрому в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

38.

Визначення марганцю в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

39.

Визначення цинку в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

40.

Визначення міді в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

41.

Визначення кобальту в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

100,40

20,08

120,48

42.

Визначення ртуті в рослинних зразках (у т.ч. овочі, фрукти)

124,74

24,95

149,69

1.3. Якісні показники мінеральних добрив

43.

Визначення  вологості в  мінеральних добривах

79,21

15,84

95,05

44.

Визначення аміачного азоту у мінеральних добривах хлораміновим методом

149,11

29,82

178,93

45.

Визначення аміачного азоту формальдегідним методом

137,47

27,49

164,96

46.

Визначення аміачного азоту з реактивом Несслера в мінеральних добривах

166,43

33,29

199,71

47.

Визначення фосфору загального у мінеральних добривах

152,13

30,43

182,55

48.

Визначення калію в мінеральних добривах

165,39

33,08

198,46

49.

Визначення оксиду кальцію у мінеральних добривах

179,24

35,85

215,09

50.

Визначення оксиду магнію у мінеральних добривах

186,80

37,36

224,16

51.

Визначення сірки в мінеральних добривах

176,35

35,27

211,62

52.

Визначення якісних показників аміачної селітри 

280,23

56,05

336,28

53.

Визначення якісних показників у карбаміді

325,77

65,15

390,92

54.

Визначення якісних показників комплексної аміачної суміші (КАС)

453,60

90,72

544,33

55.

Визначення якісних показників у аміачній воді

245,77

49,15

294,92

56.

Визначення якісних показників сульфату амонію

259,99

52,00

311,99

57.

Визначення якісних показників суперфосфату гранульованого

303,11

60,62

363,73

58.

Визначення якісних показників амофосу 

365,39

73,08

438,46

59.

Визначення якісних показників у діамофосці

446,59

89,32

535,91

60.

Визначення якісних показників нітроамофоски 

493,49

98,70

592,19

61.

Визначення якісних показників калію хлористого 

267,40

53,48

320,88

62.

Визначення якісних показників калійної солі 

257,31

51,46

308,77

63.

Визначення якісних показників нітрофоски 

466,87

93,37

560,25

64.

Визначення якісних показників нітрофосу 

423,98

84,80

508,78

1.4. Якісні показники органічних добрив у т.ч. торфу

65.

Визначення вологості в органічних добривах 

95,25

19,05

114,30

66.

Визначення золи в органічних добривах

115,65

23,13

138,78

67.

Визначення кальцію в органічних добривах

108,57

21,71

130,29

68.

Визначення золи + кальцію в органічних добривах

185,82

37,16

222,98

69.

Визначення кислотності  в органічних добривах 

88,47

17,69

106,16

70.

Визначення загального азоту в органічних добривах 

177,75

35,55

213,30

71.

Визначення загального фосфору в органічних добривах 

184,09

36,82

220,91

72.

Визначення загального калію в органічних добривах

191,80

38,36

230,15

1.5. Якісні показники хімічних меліорантів

73.

Визначення загального азоту в хіммеліорантах 

153,33

30,67

184,00

74.

Визначення фосфору загального  в хіммеліорантах

154,02

30,80

184,83

75.

Визначення калію загального  в хіммеліорантах

159,73

31,95

191,67

76.

Визначення сірки  в хіммеліорантах

168,75

33,75

202,50

77.

Визначення карбонату кальцію у вапнякових матеріалах

216,27

43,25

259,52

78.

Визначення карбонату магнію у вапнякових матеріалах

216,03

43,21

259,24

79.

Визначення суми кальцію і магнію у хіммеліорантах 

216,39

43,28

259,67

1.6. Якісні показники води

80.

Визначення каламутності води

9,98

2,00

11,98

81.

Визначення кольоровості води

9,98

2,00

11,98

82.

Визначення запаху при  200, 600 градусах.

24,45

4,89

29,34

83.

Визначення рН у воді

38,49

7,70

46,19

84.

Визначення вмісту заліза (загального) у воді 

55,44

11,09

66,53

85.

Визначення окислюваності перманганатної води

62,89

12,58

75,47

86.

Визначення  аміаку і іонів амонію у воді

37,35

7,47

44,82

87.

Визначення вмісту нітритів у воді

39,30

7,86

47,16

88.

Визначення вмісту нітратів у воді на нітратомірі

30,98

6,20

37,18

89.

Визначення твердості загальної води

29,78

5,96

35,74

90.

Визначення залишкового хлору у воді

34,75

6,95

41,70

91.

Визначення хлоридів у воді

32,13

6,43

38,56

92.

Визначення лужності води

26,47

5,29

31,77

93.

Визначення поліфосфатів у воді

64,10

12,82

76,93

94.

Визначення фторидів у воді

64,95

12,99

77,94

95.

Визначення сульфатів у воді

66,05

13,21

79,26

96.

Визначення розчиненого кисню у воді

38,14

7,63

45,77

97.

Визначення сухого залишку у воді

42,31

8,46

50,77

98.

Визначення кальцію у воді

32,78

6,56

39,34

99.

Визначення магнію у воді

14,09

2,82

16,91

100.

Визначення загального мікробного числа у воді

32,28

6,46

38,73

101.

Визначення загальних коліформ  E.Coli у воді

195,07

39,01

234,08

102.

Визначення вмісту кадмію у воді

60,09

12,02

72,11

103.

Визначення вмісту свинцю у воді 

60,09

12,02

72,11

104.

Визначення вмісту хрому у воді 

60,09

12,02

72,11

105.

Визначення вмісту марганцю у воді 

60,09

12,02

72,11

106.

Визначення вмісту цинку у воді 

60,09

12,02

72,11

107.

Визначення вмісту міді у воді 

60,09

12,02

72,11

108.

Визначення вмісту кобальту у воді 

60,09

12,02

72,11

109.

Визначення вмісту ртуті у воді 

84,90

16,98

101,87

1.7. Визначення радіонуклідів

110.

Визначення вмісту цезію-90 в ґрунті 

183,06

36,61

219,68

111.

Визначення вмісту стронцію-137 в ґрунті 

188,21

37,64

225,86

112.

Визначення вмісту цезію-90 в продукції

209,55

41,91

251,46

113.

Визначення вмісту стронцію-137 в продукції 

211,25

42,25

253,50

114.

Визначення вмісту радіонуклідів цезію-90 та стронцію-137  в ґрунті 

285,48

57,10

342,58

115.

Визначення вмісту радіонуклідів цезію-90 та стронцію-137  в продукції 

309,57

61,91

371,48