Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович
Перший проректор, проректор з навчальної роботи
доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України
Коротка біографія

Доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України. Випускник економічного факультету Житомирського сільськогосподарського інституту (1975 р.). Сертифікований аудитор, сільськогосподарський дорадник. З 2006 р. – голова правління Житомирського обласного об’єднання громадської організації «Спілка економістів України». Керує магістерською програмою підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит».

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 08.00.09 — «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і 08.00.10 — «Статистика» у Національній академії статистики, обліку та аудиту та за спеціальностями 08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами» у Житомирському національному агроекологічному університеті.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 200 наукових праць, підручників, навчальних посібників і монографій.

Телефон: (0412) 22-85-19