Романчук Людмила Донатівна
Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заслужений працівник сільського господарства України.
Коротка біографія

У 1978 році закінчила Рогачів-Волинський зоотехнічний технікум і отримала спеціальність – зоотехнік. Працювала зоотехніком-селекціонером в колгоспі ім. Куйбишева с. Озерянка Житомирського району Житомирської області та секретарем Озерянської сільської ради. З 1983 року по 1988 рік навчалася в Житомирському сільськогосподарському інституті.

Трудова діяльність в університеті Романчук Л.Д. присвятила науково-дослідній роботі, працюючи в університеті з 1988 року на посадах зооінженера, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторією та заступника директора науково-дослідного інституту регіональних екологічних проблем.

У грудні 1993 року вступила на очне відділення аспірантури при Державному агроекологічному університеті. Два роки підряд була Стипендіатом Президента України. У 1996 році захистила достроково дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія, а в 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри зооекології.

Працюючи на посаді старшого наукового співробітника та заступника директора науково-дослідного інституту регіональних екологічних проблем, очолювала лабораторію радіаційного моніторингу, яка була створена безпосередньо під її керівництвом.

Більше 26 років Романчук Л.Д. особисто проводить комплексні наукові дослідження з проблем мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, результати яких опубліковані в 105 наукових статтях і 5 рекомендаціях виробництву з ведення сільського господарства в зоні радіактивного забруднення. брала участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.

У березні 2004 року присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника сільського господарства України». З 1993 року і по даний час веде спільні міжнародні наукові дослідження з проблем наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з Центром радіаційного захисту та радіоекології Ганноверського університету (Німеччина). Результати даних досліджень опубліковано в 10-ти публікаціях зарубіжних наукових журналів (Польща, Німеччина, Швеція, США, Японія) та вітчизняних фахових виданнях.

У січні 2012 року захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

З січня 2012 року займала посаду директора Науково-інноваційного інститут екології та лісу. З серпня 2013 року – завідувач кафедри екології лісу та меліорації. А з листопада 2015 року проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку.

Романчук Л.Д. є науковим керівником трьох аспірантів. Активно займається організацією наукової роботи студентів. Під її керівництвом  опубліковано понад 50 наукових статей студентів та аспірантів. Є організатором щорічних науково-практичних конференцій (у тому числі і таких, що мають статус міжнародних), семінарів, круглих столів тощо. Під безпосереднім керівництвом Романчук Л.Д. щорічно проводяться міжнародні конференції, присвячені проблемам мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС та органічному виробництву і продовольчій безпеці.

З 1998 року на замовлення Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОДА під керівництвом Романчук Л.Д. виконано 16 госпдоговірних тематик.

Романчук Л.Д. виступала одним із основних розробників «Обласної концепції програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки». Програма затверджена рішенням 28 сесії 4 скликання Житомирської обласної ради № 1329 від 20 листопада 2014 року та видана тиражем у кількості 50 екземплярів.

З 2013 року Романчук Л.Д. є членом редакційної колегії «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету». З 2007 року є членом, а з 2013 року – головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія.

За період педагогічної діяльності опублікувала 120 наукових праць, з них 110 наукових, 7 методичних та один патент на винахід.

За сумлінну працю нагороджена Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України.

e-mail:
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: (0412) 22-04-17