Мартинчук Іван Володимирович
Проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку, кандидат економiчних наук
Коротка біографія

________

e-mail:

Телефон: (0412) _____