Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний в державі аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування та єдиний на Житомирщині національний ВНЗ, який є базовим з підготовки фахівців для більшості галузей економіки Полісся України (Житомирської, Рівненської, Волинської областей).

Нині це великий комплекс з розвинутою інфраструктурою:

 • 8 факультетів (агрономічний, технологічний, ветеринарної медицини, інженерії та енергетики, екології і права, лісового господарства, обліку та фінансів, економіки та менеджменту);
 • 42 кафедри та 85 їх філій на виробництві та в науково-дослідних установах;
 • 5 Науково-інноваційних інститутів (інститут економіки і агробізнесу; інститут агротехнологій та землеустрою; інститут тваринництва та ветеринарії; інститут екології та лісу; інститут механізації агропромислового виробництва та енергоефективності);
 • Науково-дослідний інститут регіональних екологічних проблем;
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва;
 • Дослідне поле;
 • Ботанічний сад;
 • Навчальна ферма та навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини;
 • Наукова бібліотека;
 • Редакційно-видавничий відділ;
 • Розвинута мережа громадського харчування;
 • Спортивна база.

В структурі університету 2 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: Будівельний коледж в місті Житомирі та Технікум землевпорядкування в селищі Ярунь Новоград-Волинського району Житомирської області.

В межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Японією, Німеччиною, Швецією, Польщею, Італією, США, Великобританією, Францією, Данією, Нідерландами, Литвою, Росією та іншими країнами. Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості студентам вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу при проходженні виробничої практики у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландів, Польщі, Швейцарії,США.

В університеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня:

 • Д 14.083.02 - доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством  (наказ  МОН  України від  03.2013 року  №382);
 • К 14.083.01 кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (наказ МОН  України від  10.2013 року  №1411).

Видається науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету», як фаховий для публікації результатів наукових досліджень з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних і технічних наук.

Найголовніші події життя університету  висвітлюються на сторінках газети «Наш дім», де читачі отримують інформацію про нові впровадження в навчальний процес, наукові здобутки викладачів та студентів, розширення матеріально-технічної бази, про закордонні практики студентів тощо.

В процесі підготовки фахівців в університеті втілюється в життя концепція національного і духовного відродження. Працює 24 колективи художньої самодіяльності, серед яких народний студентський хор, народний духовий оркестр, народний студентський театр, студентський танцювальний ансамбль, академічний хор викладачів та співробітників.

Студенти університету є членами збірних команд України з різних видів спорту. Щорічно близько 50 студентів стають призерами міжнародних і державних спортивних змагань.

Організація навчального процесу в університеті базується на багатоступеневій системі вищої освіти, а саме: формування бакалавра на базі випускників загальноосвітніх шкіл і молодших спеціалістів, спеціаліст, магістр, аспірантура, докторантура.

Для надання послуг щодо підготовки фахівців в університеті створено такі умови:

 • підготовлено необхідні кадри, які забезпечують якісний навчальний процес;
 • розроблено методичне забезпечення навчання фахівців та їх державної атестації;
 • здійснені заходи щодо створення інформаційної і матеріально-технічної бази для виконання програми підготовки фахівців;
 • сформована інформаційна база для підготовки дипломних робіт відповідно до потреб випускників та розроблено відповідну тематику досліджень для ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»;
 • існує фонд фахової літератури та розроблені перспективні плани поповнення наявної наукової і навчальної літератури за рахунок власної видавничої діяльності;
 • забезпечені умови для організації роботи з обдарованою молоддю через проведення конкурсів наукових робіт, олімпіад і конференцій студентів;
 • функціонують наукові школи та розроблено відповідну тематику досліджень за магістерськими програмами;
 • розроблені перспективні плани поповнення наявної наукової і навчальної літератури за рахунок власної видавничої діяльності;
 • налагоджена робота з роботодавцями щодо працевлаштування випускників університету, щорічно проводяться ярмарки вакансій за участю підприємств, служб зайнятості населення, спеціалістів з кадрових питань департаментів агропромислового розвитку Житомирської, Рівненської і Волинської областей.

Університетський комплекс (ЖНАЕУ, Будівельний технікум, Технікум землевпорядкування) має потужну матеріально-технічну базу: 10 навчальних корпусів загальною площею 79703,5 м2, 8 гуртожитків загальною площею 25447 м2.

Створено спортивний комплекс (два спортивних зали площею 522 м2 і 426 м2, зал силових тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, шейпінгу відкритий спортивний майданчик з штучним покриттям для гри у мініфутбол), 4 їдальні, 5 буфетів, 2 кафе.

Наукову, навчальну та культурну діяльність університету забезпечує наукова бібліотека, в структурі якої працює абонемент та 6 читальних залів на 380 робочих місць. Наукова бібліотека надає швидкий та зручний доступ до інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. Загальний фонд складає понад 465 тис. примірників та близько 100 найменувань періодичних видань. Наукова бібліотека забезпечує якісне та оперативне обслуговування користувачів і пропонує: розподілений електронний каталог, електронний архів, електронну бібліотеку, повнотекстові бази даних країн світу, віртуальну довідку «Запитай бібліотекаря», чат «Допомога онлайн», електронну доставку документів, безкоштовний Інтернет тощо. Створено близько 10 тис. електронних формулярів користувачів з можливістю авторизації на сайті бібліотеки.


 Житомирський національний агроекологічний університет - 95 років досвіду, традицій та професійності! [Книга] [PDF ~33mb]