Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний в державі аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування та єдиний на Житомирщині національний ВНЗ, який є базовим з підготовки фахівців для більшості галузей економіки Полісся України (Житомирської, Рівненської, Волинської областей).

Нині це великий комплекс з розвинутою інфраструктурою:

 • 8 факультетів (агрономічний, технологічний, ветеринарної медицини, інженерії та енергетики, екології і права, лісового господарства, обліку та фінансів, економіки та менеджменту);
 • 42 кафедри та 85 їх філій на виробництві та в науково-дослідних установах;
 • 5 Науково-інноваційних інститутів (інститут економіки і агробізнесу; інститут агротехнологій та землеустрою; інститут тваринництва та ветеринарії; інститут екології та лісу; інститут механізації агропромислового виробництва та енергоефективності);
 • Науково-дослідний інститут регіональних екологічних проблем;
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва;
 • Дослідне поле;
 • Ботанічний сад;
 • Навчальна ферма та навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини;
 • Наукова бібліотека;
 • Редакційно-видавничий відділ;
 • Розвинута мережа громадського харчування;
 • Спортивна база.

В структурі університету 2 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: Будівельний коледж в місті Житомирі та Технікум землевпорядкування в селищі Ярунь Новоград-Волинського району Житомирської області.

В межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Японією, Німеччиною, Швецією, Польщею, Італією, США, Великобританією, Францією, Данією, Нідерландами, Литвою, Росією та іншими країнами. Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості студентам вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу при проходженні виробничої практики у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландів, Польщі, Швейцарії,США.

В університеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня:

 • Д 14.083.02 - доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством  (наказ  МОН  України від  03.2013 року  №382);
 • К 14.083.01 кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (наказ МОН  України від  10.2013 року  №1411).

Видається науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету», як фаховий для публікації результатів наукових досліджень з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних і технічних наук.

Найголовніші події життя університету  висвітлюються на сторінках газети «Наш дім», де читачі отримують інформацію про нові впровадження в навчальний процес, наукові здобутки викладачів та студентів, розширення матеріально-технічної бази, про закордонні практики студентів тощо.

В процесі підготовки фахівців в університеті втілюється в життя концепція національного і духовного відродження. Працює 24 колективи художньої самодіяльності, серед яких народний студентський хор, народний духовий оркестр, народний студентський театр, студентський танцювальний ансамбль, академічний хор викладачів та співробітників.

Студенти університету є членами збірних команд України з різних видів спорту. Щорічно близько 50 студентів стають призерами міжнародних і державних спортивних змагань.

Організація навчального процесу в університеті базується на багатоступеневій системі вищої освіти, а саме: формування бакалавра на базі випускників загальноосвітніх шкіл і молодших спеціалістів, спеціаліст, магістр, аспірантура, докторантура.

Для надання послуг щодо підготовки фахівців в університеті створено такі умови:

 • підготовлено необхідні кадри, які забезпечують якісний навчальний процес;
 • розроблено методичне забезпечення навчання фахівців та їх державної атестації;
 • здійснені заходи щодо створення інформаційної і матеріально-технічної бази для виконання програми підготовки фахівців;
 • сформована інформаційна база для підготовки дипломних робіт відповідно до потреб випускників та розроблено відповідну тематику досліджень для ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»;
 • існує фонд фахової літератури та розроблені перспективні плани поповнення наявної наукової і навчальної літератури за рахунок власної видавничої діяльності;
 • забезпечені умови для організації роботи з обдарованою молоддю через проведення конкурсів наукових робіт, олімпіад і конференцій студентів;
 • функціонують наукові школи та розроблено відповідну тематику досліджень за магістерськими програмами;
 • розроблені перспективні плани поповнення наявної наукової і навчальної літератури за рахунок власної видавничої діяльності;
 • налагоджена робота з роботодавцями щодо працевлаштування випускників університету, щорічно проводяться ярмарки вакансій за участю підприємств, служб зайнятості населення, спеціалістів з кадрових питань департаментів агропромислового розвитку Житомирської, Рівненської і Волинської областей.

Університетський комплекс (ЖНАЕУ, Будівельний технікум, Технікум землевпорядкування) має потужну матеріально-технічну базу: 10 навчальних корпусів загальною площею 79703,5 м2, 8 гуртожитків загальною площею 25447 м2.

Створено спортивний комплекс (два спортивних зали площею 522 м2 і 426 м2, зал силових тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, шейпінгу відкритий спортивний майданчик з штучним покриттям для гри у мініфутбол), 4 їдальні, 5 буфетів, 2 кафе.

Наукову, навчальну та культурну діяльність університету забезпечує наукова бібліотека, в структурі якої працює 2 абонементи та 4 читальні зали на 260 робочих місць. Наукова бібліотека надає швидкий та зручний доступ до інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. Загальний фонд складає понад 464 тис. примірників та 100 найменувань періодичних видань. Наукова бібліотека забезпечує якісне та оперативне обслуговування користувачів і пропонує: розподілений електронний каталог, електронний архів, електронну бібліотеку, повнотекстові бази даних країн світу, віртуальну довідку «Запитай бібліотекаря», чат «Допомога онлайн», електронну доставку документів, безкоштовний Інтернет тощо. Створено понад 9 тис. електронних формулярів користувачів з можливістю авторизації на сайті бібліотеки.


 Житомирський національний агроекологічний університет - 95 років досвіду, традицій та професійності! [Книга] [PDF ~33mb]