Тарасюк Леонід Ничипорович

Тарасюк Леонід Ничипорович

(1928–1980)

Герой Соціалістичної Праці

(Указ Президії Верховної Ради СРСР від 1966)р.

Народився 1928 року у селі Турчинівці Чуднівського району Житомирської області.

У Турчинівці закінчив початкову школу, у Тютюнниках – середню. Працював бригадиром у колгоспі, по закінченні сільськогосподарського технікуму–дільничним агрономом Чуднівської МТС.

У 1951 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. У 1951–1953 рр. – головний агроном Великокоровинецької МТС Чуднівського району, у 1953–1958 рр. – директор Вишевицької МТС Радомишльського району. Машинно-тракторна станція посідала перші місця в області за всіма плановими показниками. Неодноразово представлялась на Всесоюзній сільськогосподарській виставці. У 1956 році нагороджена перехідним Червоним Прапором Міністерства сільського господарства СРСР.

За успіхи у розвитку сільськогосподарського виробництва
Л.Н. Тарасюк у 1958 році нагороджений першим орденом Трудового Червоного Прапора.

У 1958 році призначений начальником Радомишльської райсільгоспінспекції, але незабаром у числі тридцятитисячників очолив один з економічно слабких колгоспів району – ім. Калініна. В.М.Тарасюк розробив і впровадив у виробництво ефективну систему організації та оплати праці, інтенсивну технологію вирощування картоплі, перетворив картоплярство із збиткової у високорентабельну галузь господарства.

Колгосп ім. Калініна став найбільшим в області виробником другого хліба. Порівняно з 1959 роком у 1964 році  урожайність картоплі зросла з 108 центнерів до 195 центнерів. Державі було продано 2425 тонн картоплі (а у 1959 році – 1674 тонн). Собівартість одного центнера складала 1,84 крб, при плановій 3,58 крб. Урожайність зернових зросла з 13,2 до 18,4 ц/га. Щорічно перевиконувався план продажу зерна державі.

Багато сил і вміння Л.Н. Тарасюк доклав впровадженню інтенсивного ведення тваринництва. Зміцнення кормової бази тваринництва дало можливість колгоспу виробляти 65–70 ц м’яса і 280–300 ц молока на 100 га угідь. За високі показники виробництва і продажу продуктів тваринництва колгоспу неодноразово присуджувались перехідні Червоні Прапори.

Був побудований цегельний завод, у всіх трьох населених пунктах–тракторні стани, тваринницькі комплекси, механізовані токи, зведені будинки культури, школи, дільнична лікарня; збільшувалась оплати праці колгоспників.

 У 1966 році Леоніду Ничипоровичу Тарасюку Президією Верховної Ради СРСР присвоєно почесне звання Героя Соціалістичної Праці. Нагороджений двома орденами Леніна, Жовтневої революції, трьома орденами Трудового Червоного Прапора.

Л.Н. Тарасюк захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З липня 1970 року обіймав посаду голови виконкому Радомишльської районної Ради народних депутатів. Неодноразово обирався депутатом Житомирської обласної Ради народних депутатів.