Підлісецький Гліб Макарович

Підлісецький Гліб Макарович –доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

 

Народився 10.09.1937 р. в с. Застав'я Корецького району Рівненської області в селянській сім'ї. У 1954 р. вступив до Житомирського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1959 р.

1959-1963 рр. - працював на Українській дослідній станції хмелярства завідуючим виробництвом, старшим техніком та завідувачем Бердичівського опорного пункту (хмелерадгосп "Дубова"); з 1963 р. по 1965 р. - аспірант Українського НДІ економіки і організації сільського господарства. Після закінчення аспірантури працював в Інституті аграрної економіки молодшим, старшим науковим співробітником, з 1972 р. - завідувачем сектором, а в 1976 р. - заступником директора з наукової роботи, з 1993 р. - завідувач відділу основних фондів, з 1997 р. - завідувач відділу цін на матеріальні ресурси.

З 1969 р. має вчене звання старшого наукового співробітника, з 1986 р. - доктор економічних наук, а в 1992 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Обраний членом-кореспондентом УААН (17.05.1995 р.) зі спеціальності "Фонди та інвестиції" відділення аграрної економіки і земельних відносин. У 1987-1994 рр. очолював спеціалізовану вчену раду Інституту аграрної економіки по захисту кандидатських дисертацій. Нині - заступник голови спецради по присудженню наукового ступеня доктора наук при ННЦ " Інститут аграрної економіки" УААН.

Автор і співавтор 240 наукових праць, в т.ч. 10 монографій, 52 рекомендацій та методичних рекомендацій. Нагороджений золотою, срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР, Почесними грамотами.