Бородіна Олена Миколаївна – доктор економічних наук, профессор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економічного прогнозування НАН України

Народилася у 1959 році в м. Житомирі в сім`ї робітників. У 1981 р. з відзнакою закінчила економічний факультет Житомирського сільськогосподарського інституту. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації (1989р.) працювала у Науково-дослідному інституті економіки та організації сільського господарства ім. О.Г.Шліхтера (Київ) молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником, заступником  завідувача відділі аграрної та соціальної політики.  Протягом 1996-1997 рр. навчалася в Інституті економічного розвитку Світового Банку за програмою “Проектний аналіз у сільському господарстві”.

У 2008-2009 рр. в рамках Міжнародної Програми академічних обмінів ім.Фулбрайта проводила дослідження в Університеті Вісконсін-Медісон (США). Є керівником міжнародного Проекту Європейської Комісії «Перспективи розвитку сільського господарства та сільського розвитку в Україні», який виконується спільно з Об’єднаним дослідницьким центром ЄК (JRC  IPTS) в рамках Європейської політики сусідства країн-партнерів (ENPPC).

Автор і співавтор більше 140 наукових праць, в тому числі  17 монографій. Підготувала 3-х кандидатів наук. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України. Член Міжвідомчої наукової ради Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук з проблем агропромислового комплексу; науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України  (2008р).; Координаційної ради з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України та членом робочої групи з питань удосконалення державної аграрної політики при Секретаріаті Президента України (2005-2008 рр.); членом відділення аграрної економіки і земельних відносин Української академії аграрних наук (2007-2009р.р.); членом Європейської асоціації економістів-аграрників; членом редколегії провідних фахових економічних видань -  “Економіка та прогнозування”,  “Український соціум”.