Бойко Анатолій Леонідович – відомий вірусолог, еколог, біотехнолог, доктор біологічних наук, професор, академік НААН.

 

Народився 11 березня 1938 р. у смт Корнин Попільнянського району Житомирської області. У 1962 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут (спеціальність агрономія). У 1962- 1963 рр. працював помічником завідувача держсортодільниці в Житомирської області. Упродовж 1963- 1966 рр. - аспірант (спеціальність вірусологія), а в 1966-1978 рр. - співробітник Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР. Протягом 1978-2004 рр. був завідувачем кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2004 р. по теперішній час — професор ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1997 р. - експерт Європейської комісії (Брюссель). Виступав науковим консультантом та читав лекції з питань вірусології, екології та біотехнології в наукових центрах і університетах Росії, Угорщини, Польщі, В'єтнаму, США, Словаччини, Голландії та ін.

А. Л. Бойко – фундатор вітчизняної школи вірусологів нового покоління. Учений сформулював концептуальні основи поведінки вірусів у біологічних об'єктах у разі дії на них радіації та геліокосмофізичних факторів. Ним виявлено нові віруси та їхні штами, які мають поширення в регіонах радіаційного навантаження. Здобутком ученого, його учнів є створення новітніх технологій оздоровлення від вірусів понад 500 сортів, клонів рослин, які впроваджено в АПК України. Безпосередньо ним отримано та проведено аналіз 3650 електронографій вірусів і клітин рослин, ссавців, бактерій, віроїдів.

А. Л. Бойко збагатив світову науку працями першочергового значення, самостійно й у співавторстві опублікував понад 480 наукових праць, з-поміж них 7 книг монографічного спрямування, 4 посібники, 1 підручник, десятки брошур — рекомендацій для виробництва, має 16 сучасних винаходів — патентів, авторських свідоцтв, зареєстрованих сортів рослин. Підготував 26 кандидатів та 5 докторів наук. Серед його учнів сотні спеціалістів і магістрів.

А. Л. Бойко нагороджений медалями «До 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», «За трудову доблесть», медалями ВДНГ СРСР та УРСР, Почесними грамотами АН УРСР, УААН, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Почесною відзнакою УААН, відзнакою мера Києва.

У 2005 р. за цикл наукових праць «Моніторинг вірусних інфекцій: діагностика, профілактика» йому було присуджено Державну Премію України в галузі науки і техніки та Премію ім. академіка Д.К. Заболотного НАН України, а в 2004 р. удостоєно почесного звання заслужений діяч науки і техніки України та ордена князя Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України. У 2010 р. він став лауреатом Премії НААН, має зарубіжні дипломи, сертифікати.