Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (*.pdf)
Штатний розпис ЖНАЕУ з 01.05.2019 (*.pdf)
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (*.pdf)
Вакантні науково-педагогічні посади ЖНАЕУ 2018 - 2019н.р (*.pdf)
Річний звіт Про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2018 р (*.pdf)
Звіт ректора ЖНАЕУ про виконання умов контракту за 2018 рік (*.pdf)
Сертифікати про акредитацію (*.pdf)
Ліцензія ЖНАЕУ (*.pdf)
Вакантні науково-педагогічні посади ЖНАЕУ 2017 - 2018 н.р. (*.pdf)
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (*.pdf)
Законодавство про конфлікт інтересів (*.pdf)
Конкурс на заміщення вакантної посади директора Технікуму землевпорядкування (*.pdf)
Положення про навчально-науковий центр (*.pdf)
Штатний розпис 2019 (*.pdf)
Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету (*.pdf)
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ (*.pdf)
Форми звітності за 2018 рік (*.pdf)
Вартість освітніх послуг(бакалавр) (*.pdf)
Вартість освітніх послуг(магістр) (*.pdf)
Кошторис 2019 (*.pdf)
Роз'яснення щодо режиму роботи ЖНАЕУ в 2018-2019 н.р. (*.pdf)
Положення про замовлення документів про освіту (*.pdf)
Штатний розпис на 2018 рік (з 1 вересня) (*.pdf)

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті 

(*.pdf)
Річний звіт про використання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (*.pdf)
Звіт ректора ЖНАЕУ про виконання умов контракту за 2017 рік (*.pdf)
Штатний розпис на 2018 рік (*.pdf)
Форми за 2017 рік (*.pdf)
Кошторис на 2018 рік (*.pdf)
Статут Житомирського національного агроекологічного університету (*.pdf)
Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у Житомирському національному агроекологічному університеті (*.pdf)
Положення про навчально-науковий центр інформаційних технологій (*.pdf)
Стратегія розвитку Житомирського національного агроекологічного університету (*.pdf)
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про процедуру і підстави видачі диплому з відзнакою в ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про переведення студентів ЖНАЕУ на вакантні місця державного замовлення (*.pdf)
Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ (*.pdf)
Інструкція з діловодства ЖНАЕУ (*.pdf)
Склад Наглядової ради (*.pdf)
Колективний договір (*.pdf)
Зміни до колективного договору (*.pdf)
Положення про ректорат ЖНАЕУ (*.pdf)
Типове положення про вчену раду факультету ЖНАЕУ (*.pdf)
Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (*.pdf)
Типове положення про факультет ЖНАЕУ (*.pdf)
Типове положення про кафедру (*.pdf)
Витяг з протоколу №1 засідання конкурсної комісії ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (*.pdf)
(*.pdf)
Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ (*.pdf)
Звіт ректора ЖНАЕУ за 2016 рік (*.pdf)
Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій (*.pdf)

Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам ЖНАЕУ

(*.pdf)

Вчена рада
Положення про вчену раду Житомирського національного агроекологічного університету (*.pdf)
Склад вченої ради ЖНАЕУ (*.pdf)
ПЛАН роботи вченої ради ЖНАЕУ на 2018-2019 н. р. (*.pdf)
Рішення вченої ради ЖНАЕУ за 2017-2018 н. р. (*.pdf)
Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ЖНАЕУ (*.pdf)
Приймальна комісія ЖНАЕУ
Додатки до Правил прийому в 2019 році (*.pdf)
Порядок подання електронних заяв. (*.pdf)
Положення про приймальну комісію ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення структурних підрозділів ЖНАЕУ
Положення Будівельного коледжу ЖНАЕУ (*.pdf)
Положення Технікуму землевпорядкування ЖНАЕУ (*.pdf)

 

 

НАКАЗИ ЖНАЕУ

Наказ про затвердження складу конкурсної комісії університету на 2017-2018н.р.(*.pdf)

Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням на 1 курс для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО(*.pdf)

№36 від 29.02.2016 р."Про запровадження спеціалізацій у межах ліцензованих спеціальностей ЖНАЕУ",
№66 від 01.04.2016 р. "Щодо виконання рішення Вченої ради ЖНАЕУ про задвердтження Стратегії розвитку Житомирського національного агроекологічного університету",
№67 від 01.04.2016 р. "Щодо виконання рішення Вченої ради ЖНАЕУ про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними контрактів в Житомирському національному агроекологічному університеті",
№51 від 11.03.2016 р. "Про створення наглядової ради ЖНАЕУ",
№65 від 01.04.2016 р."Щодо виконання рішення Вченої ради ЖНАЕУ про організацію системи контролю для запобігання та виявлення академічного плагіату та шахрайства у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти ЖНАЕУ"

НАКАЗИ
Наказ про структурні підрозділи університету від 25.04.2019 (*.pdf)
Наказ про затвердження складу конкурсної комісії 2017 - 2018 н.р. (*.pdf)
Наказ про затвердження складу конкурсної комісії 2018 - 2019 н.р. (*.pdf)
НАКАЗ "Про структурні підрозділи університету" №59 від 27.03.2017 р. (*.pdf)
НАКАЗ "Про оприлюднення інформації щодо діяльності університету" №104 від 06.06.2016 р. (*.pdf)
НАКАЗИ Про затвердження проектних груп (гарантів) освітніх програм магістерського рівня освіти за спеціальностями університету (*.pdf)
Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО (*.pdf)
Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням на 1 курс для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО (*.pdf)

 

Вартість навчання (*.pdf)
Обсяг державного замовлення - 2015 (*.pdf)
Звіт про надходження і використання коштів за 2015 рік (*.pdf)
Кошторис на 2017р (*.pdf)
Довідки про зміни до кошторису з 24.03.2016 по 27.04.2016 (*.pdf)
Довідка про зміни до кошторису на 20.05.2016 р. (*.pdf)
Довідка про зміни до кошторису на 31.05.2016 р. (*.pdf)
Довідка про зміни до кошторису на 03.06.2016 р. (*.pdf)
Зведений штатний розпис (*.pdf)
Штатний розпис 2016 (*.pdf)
Закупівля товарів, робіт і послуг
Інформація щодо проведення тендерних процедур (*.pdf)
Річний план закупівель - 2016 (*.pdf)
Додаток до річного плану закупівель - 2016 (що здійснюються без проведення процедур закупівель) (*.pdf)
Додаток до річного плану закупівель 2016 (*.pdf)
Додаток до річного плану закупівель 2016 (*.pdf)
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 1-й квартал 2016 (*.pdf)
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 1-й квартал 2016 (ГАЗ) (*.pdf)
Закони України
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"