Реквізити для оплати за навчання:
Одержувач - Поліський національний університет

код - 00493681, рахунок UA248201720313221002201000272
ДКСУ у м. Києві.
Плата за навчання - вказати П.І.Б., курс, факультет, форму навчання (денна чи заочна)