06 липня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Цьови Юрія Андрійовича на тему «Агроекологічне значення способів механічного обробітку грунту в умовах Полтавської області», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова, перший проректор Полтавської державної аграрної академії Писаренко Павло Вікторович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Цьови Ю. А.