22 листопада 2018 року о 10:00 (аудиторія 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Столяр Світлани Григорівни на тему: «Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від грибних хвороб у Поліссі України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету Ключевич Михайло Михайлович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Столяр С.Г.