30 січня 2020 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Мосніцького Валентина Олександровича на тему «Екологічний стан та заходи збереження рибних ресурсів малих водосховищ Західного Полісся України на прикладі Хрінницького водосховища», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування Веремеєнко Сергій Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Дисертація Мосніцького В.О.

Відгуки офіційних опонентів: