29 грудня 2016 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Мінькової Ольги Григорівни на тему «Екологічність агровиробництва Лівобережного Лісостепу як індикатор збалансованого розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії Калініченко Антоніна Володимирівна.

 Автореферат (*.pdf)