23 листопада 2018 року о 10:00 (аудиторія 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Матвійчук Наталії Григорівни на тему: «Елементи біологізації вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету Ковальов Віталій Борисович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Матвійчук Н.Г.