17 вересня 2020 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Лопатюка Олександра Валерійовича на тему «Оцінка екологічних та соціально-економічних умов проживання сільського населення Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету Романчук Людмила Донатівна.

Автореферат (*.pdf)

Дисертація (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук Ландін В.П. (*pdf)

Відгук Лазарєв М.М. (*pdf)