07 травня 2021 р. об 11 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Кудрі Сергія Івановича на тему «Наукові основи формування сталих органічних агроекосистем у Східному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач  кафедри  землеробства  ім. О. М. Можейка  Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Шевченко Микола Вікторович.

Автореферат Кудря С.І

Дисертація С. І. Кудря

Відгук Демянюк О.С

Відгук Дегодюк Е.Г

Відгук Писаренко П. В