06 червня 2018 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Копій Марії Леонідівни на тему «Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України Кучерявий Володимир Панасович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

 Дисертація Копій М.Л.