30 листопада 2016 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Карпюк Наталії Анатоліївни на тему «Радіоекологічна оцінка різнотипових раціонів при виробництві яловичини в умовах Полісся України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник відділу тваринництва Інституту сільського господарства Полісся НААН України Савченко Юрій Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Карпюк Н.А.