14 листопада 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Калиновського Назара Володимировича на тему «Біоіндикація екологічного стану лісових насаджень сосни звичайної в умовах Житомирського Полісся», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів Житомирського національного агроекологічного університету  Гузій Анатолій Ількович

Автореферат (*pdf)

Дисертація Калиновського Н.В.

Відгуки офіційних опонентів: