30 січня 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гавей Інни Василівни на тему «Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці озимої на вплив природних та антропогенних екологічних чинників», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України Чайка Володимир Миколайович.

Автореферат (*.pdf)

Дисертація Гавей І.В.

Відгуки офіційних опонентів: