29 грудня 2016 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Демченка Олександра Анатолійовича на тему «Екологія рабдовірусу гречки за умов змішаної інфекції в агроценозах України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, академік  НААН України, головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН України Бойко Анатолій Леонідович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Демченка О.А.