06 червня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Бабань Вікторії Петрівни на тему «Екологічна оцінка та оптимізація використання штучних рибогосподарських водойм басейну річки Південний Буг», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою Білоцерківського національного аграрного університету Гамалій Ірина Петрівна.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

 Дисертація Бабань М.Л.