06 липня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Цьови Юрія Андрійовича на тему «Агроекологічне значення способів механічного обробітку грунту в умовах Полтавської області», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова, перший проректор Полтавської державної аграрної академії Писаренко Павло Вікторович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Цьови Ю. А.

29 грудня 2016 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Мінькової Ольги Григорівни на тему «Екологічність агровиробництва Лівобережного Лісостепу як індикатор збалансованого розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії Калініченко Антоніна Володимирівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Мінькової О. Г.

29 грудня 2016 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Демченка Олександра Анатолійовича на тему «Екологія рабдовірусу гречки за умов змішаної інфекції в агроценозах України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, академік  НААН України, головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН України Бойко Анатолій Леонідович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Демченка О.А.

30 листопада 2016 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Карпюк Наталії Анатоліївни на тему «Радіоекологічна оцінка різнотипових раціонів при виробництві яловичини в умовах Полісся України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник відділу тваринництва Інституту сільського господарства Полісся НААН України Савченко Юрій Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Карпюк Н.А.