14 листопада 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Калиновського Назара Володимировича на тему «Біоіндикація екологічного стану лісових насаджень сосни звичайної в умовах Житомирського Полісся», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів Житомирського національного агроекологічного університету  Гузій Анатолій Ількович

Автореферат (*pdf)

Дисертація Калиновського Н.В.

Відгуки офіційних опонентів:

14 листопада 2019 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Яковець Людмили Анатоліївни на тему «Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету Ткачук Олександр Петрович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Яковець Л.А.

Відгуки офіційних опонентів:

22 листопада 2018 року о 12:00 (аудиторія 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Пономаренка Сергія Володимировича на тему: «Динаміка урожайності сільськогосподарських культур та агроекологічне зонування території Полтавської області», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи  та міжнародних зв’язків Полтавської державної аграрної академії Горб Олег Олександрович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Пономаренко С.В.

22 листопада 2018 року о 10:00 (аудиторія 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Столяр Світлани Григорівни на тему: «Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від грибних хвороб у Поліссі України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету Ключевич Михайло Михайлович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Столяр С.Г.

23 листопада 2018 року о 10:00 (аудиторія 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Матвійчук Наталії Григорівни на тему: «Елементи біологізації вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету Ковальов Віталій Борисович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Матвійчук Н.Г.

06 липня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Цьови Юрія Андрійовича на тему «Агроекологічне значення способів механічного обробітку грунту в умовах Полтавської області», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова, перший проректор Полтавської державної аграрної академії Писаренко Павло Вікторович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Цьови Ю. А.

06 червня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Бабань Вікторії Петрівни на тему «Екологічна оцінка та оптимізація використання штучних рибогосподарських водойм басейну річки Південний Буг», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою Білоцерківського національного аграрного університету Гамалій Ірина Петрівна.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

 Дисертація Бабань М.Л.

06 червня 2018 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Копій Марії Леонідівни на тему «Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України Кучерявий Володимир Панасович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

 Дисертація Копій М.Л.