Історична довідка

У 1993 році на базі Житомирського національного агроекологічного університету було утворено спеціалізовану вчену раду К 14.083.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. В 2011 році спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. За період функціонування (1993–2013 рр.) в раді захищено 72 дисертаційні роботи, з яких 1 – докторська та 71 – кандидатська.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року спеціалізованій вченій раді К 14.083.01 надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія строком на три роки.

1. Вимоги до оформлення дисертації (*.pdf)
2. Склад спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 (*.pdf)
3. Паспорт спеціальності. (*.pdf)
4. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті здобувач наукового ступеня кандидата наук. (*.pdf)
5. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. (*.pdf)