Історична довідка

У 1993 році на базі Житомирського національного агроекологічного університету було утворено спеціалізовану вчену раду К 14.083.01 з правом прийняття до розгляду та проведення  захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». В 2011 році спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 –  екологія. За період функціонування (1993–2018 рр.) в раді захищено 86 дисертаційних робіт, з яких 1 – докторська та 85 – кандидатських.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18 грудня 2018 року в Житомирському національному агроекологічному університеті утворено спеціалізовану вчену раду Д 14.083.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» строком до 31 грудня 2020 року.

1. Вимоги до оформлення дисертації (*.pdf)
2. Склад спеціалізованої вченої ради Д 14.083.01 (*.pdf)
3. Паспорт спеціальності. (*.pdf)
4. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради Д 14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті здобувач наукового ступеня кандидата наук. (*.pdf)
5. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради Д 14.083.01 здобувач наукового ступеня доктора наук (*.pdf)