05 липня 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Віленчука Олександра Миколайовича на тему: «Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Віленчука О.М.

Відгуки офіційних опонентів: