4 травня 2017 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Вакар Тетяни Володимирівни на тему: «Брендинг сільських територій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Карачина Наталія Петрівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Вакар Т.В.