4 травня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Тимчак Віри Степанівни на тему: «Ефективність інновацій комплексного використання відходів харчової промисловості», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олексіївна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Тимчак В.С.