22 лютого 2019 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Судака Геннадія Вікторовича на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Дисертація(*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів: