22 лютого 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шлапака Максима Анатолійовича на тему: «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

 Автореферат (*.pdf)