31 травня 2019 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шуляка Богдана Вікторовича на тему: «Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Автореферат(*.pdf)

Дисертація Шуляк Б.В.

Відгуки офіційних опонентів: