10 листопада 2017 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Пруднікова Юрія Володимировича на тему: «Формування та функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Прудніков Ю.В.