10 листопада 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Николюк Ольги Миколаївни на тему: «Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Николюк О.М.