23 квітня 2021 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Мосієнко Оксани Вікторівни на тему: «Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат Мосієнко О.В.

Дисертація Мосієко О.В

Відгук офіційного опонента Салькова І. Ю

Відгук офіційного опонента Михайлова Л.І