11 травня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Логоши Романа Васильовича на тему: «Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)