10 травня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Литвинчук Ірини Леонідівни на тему: «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)