31 травня 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Куцмус Наталії Миколаївни на тему: «Розвиток сільської економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, гендерний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олексіївна.

 Автореферат(*.pdf)

Дисертація Куцмус Н.М.

Відгуки офіційних опонентів: