10 вересня 2021 р. о 12 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Кучер Лесі Юріївни на тему: «Економічні засади управління інноваційними проєктами аграрних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Олійник Таміла Іванівна.