7 травня 2021 р. о 15 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Котельникової Юлії Миколаївни на тему: «Управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Шиян Дмитро Вікторович.

Автореферат Котельникова Ю.М