21 лютого 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Карпишина Юрія Анатолійовича на тему: «Державне регулювання діяльності агрохолдингів в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Дема Дмитро Іванович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Карпишин Ю.А. (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів: